Skip to main content

Garantie

Voor alle artikelen op onze website hanteren wij de garantie bepalingen van onze leveranciers. Doordat wij enkel producten verkopen van gerenommeerde merken, kunnen wij u deze garantie bieden. Mardega garandeert de geleverde materialen overeenkomstig de garantiebepalingen van de betreffende fabrikant / leverancier. Door het verstrijken van diens garantietermijn eindigt elke verplichting tot vrijwaring, elke aansprakelijkheid en elke verplichting van de verkoper tegenover de koper. 

Is voor een garantiegeval de overeenkomst van een monteur noodzakelijk, dan worden de daarvoor gemaakte kosten in rekening gebracht aan de koper. Mocht de koper gedurende de garantietermijn eventuele herstellingen of veranderingen zonder voorafgaande toestemming van de verkoper verrichten of door anderen laten verrichten, of niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoen, dan vervalt onmiddellijk deze garantiebepaling. 

De koper heeft niet het recht betaling te weigeren op grond dat de verkoper haar garantiebepalingen niet, nog niet of niet ten volle zijn nagekomen. Ter zake van door de verkoper uitgevoerde werken, herstelling of revisiewerkzaamheden wordt, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, alleen garantie gegeven op de deugdelijkheid van de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen is de verkoper alleen gehouden tot nakoming binnen Nederland van de in dit artikel omschreven garantieverplichtingen.

Om aanspraak te kunnen maken op eventuele garantie van geleverde goederen, dient u een afwijking of defect van een artikel binnen 1 week na levering schriftelijk via de mail te melden. info@mardega.nl Hierna wordt uw aanvraag beoordeeld en zal Mardega met een passende oplossing komen of u een vervangend artikel aanbieden. De geleverde artikelen die onder de garantie vallen worden daarna kosteloos bij u opgehaald voor retourzending. In sommige gevallen kan het enige tijd duren alvorens u een vervangend product ontvangt. Dit heeft te maken of het artikel waar het om gaat in ons magazijn op voorraad ligt of dat wij een nieuwe bestelling bij onze leverancier moeten doen.

Wanneer Mardega u niet tegemoet kan komen, om welke rede dan ook, zal de bestelling van het garantie artikel gecrediteerd worden en het artikel bij u afgehaald worden voor retourzending. Mardega streeft er naar haar klanten naar binnen redelijke kaders en eerlijke manier tegemoet te komen wanneer er sprake is van garantie. Wij zullen er alles aan doen om u een nieuw of vervangend artikel te sturen.

Ons retourbeleid