Skip to main content

Mantelbuis | Drainage en Infiltratie

Mantelbuis, drainage en infiltratie zijn verschillende technieken voor het beheren van water in stedelijke gebieden. Mantelbuis wordt gebruikt om water op te vangen en af te voeren van daken, terrassen en wegen. Drainage richt zich op het efficiënt en veilig afvoeren van overtollig water om wateroverlast te voorkomen. Infiltratie is een techniek waarbij regenwater wordt opgevangen en geïnfiltreerd in de grond om te worden hergebruikt of om het grondwaterniveau te verhogen. Al deze technieken spelen een cruciale rol bij het voorkomen van wateroverlast en het beschermen van gebouwen en infrastructuur. Het juiste gebruik van mantelbuis, drainage en infiltratie hangt af van de specifieke toepassing en omgeving en het is belangrijk om de juiste technieken te selecteren voor optimale waterbeheer en -behandeling.